HASIL KERJA MURID

Hasil kerja murid sesuai untuk dipamerkan di ruang pameran. Ruang pameran bukan semestinya memerlukan ruang yang besar tetapi memadai ruang yang kecil asalkan mudah dilihat dan aspek keselamatan tidak diabaikan.

0 Comments:

Post a Comment